Communication for consumers

Oznámenie pre spotrebiteľov týkajúce sa bezpečnosti pri výrobe potravín a sťahovanie niektorých zmrzlinových výrobkov MILKA.

Koho sa môže týkať,

FRONERI Polska Sp. z o.o. začala v slovenskej republike sťahovať z trhu niektoré zmrzlinové výrobky. Dôvodom rozhodnutia je prítomnosť etylenoxidu (ETO) v jednom zo stabilizátorov – v koncentrácii, ktorá je v rozpor
s normami povolenými predpismi Európskej únie – dodávaných našim dodávateľom.

Rastlinné stabilizátory používané v závodoch FRONERI v Poľsku sa dodávajú ako zmes rôznych stabilizátorov
a používajú sa vo veľmi malých množstvách pri výrobe našej zmrzliny, takže etylenoxid v hotových zmrzlinových výrobkoch sa vyskytuje v stopových množstvách a pravdepodobnosť bezpečnostného rizika je veľmi nízka.

Táto otázka však prispela k právnej rozporuplnosti ohľadom úrovne povoleného etylenoxidu v krajinách EÚ. Preto sme sa rozhodli prijať preventívne opatrenia tým, že odvoláme niektoré z produktov obsahujúcich spochybňovanú látku, rokujeme preventívne a máme na pamäti najvyššiu možnú úroveň ochrany spotrebiteľa.

Toto stiahnutie výrobkov z prevádzky sa vzťahuje LEN na vybrané šarže zmrzlinových výrobkov MILKA uvedenej v tabuľke, v súbore PDF dostupnom na www.froneri.sk. Spolupracujeme s miestnym hygienickým inšpektorátom v Mielcu a našimi klientmi, aby sme účinne informovali spotrebiteľov o stiahnutí výrobkov z trhu.

Zároveň by sme vás chceli uistiť, že situácia sa nevzťahuje na žiadne iné (v tejto informácii neuvedené) značky, produkty, kódy výrobných šarží, ktoré distribuuje a predáva spoločnosť Froneri Polska Sp. z o.o.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom stiahnutých zmrzlinových výrobkov MILKA nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na našich webových stránkach:

https://froneri.sk/kontakt-sk/staznost/

Chceli by sme zdôrazniť, že zdravie a bezpečnosť našich spotrebiteľov je našou najvyššou prioritou a veľmi intenzívne pracujeme na zabezpečenie dostupnosti našej zmrzliny v najvyššom štandarde kvality. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Zákaznícky servis

FRONERI Polska Sp. z o.o.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Viac Got it!